Творчі групи

Творчі групи вчителів – одна з колективних форм методичної роботи. Створюються з метою вивчення, упровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в освітній процес. Учасники творчих груп здобувають нові знання, досліджують нові ідеї, методики, технології, передовий педагогічний досвід, а також мають змогу співпрацювати з однодумцями, виявляти творчі здібності, обмінюватися досвідом. Традиційно на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти працюють творчі групи вчителів-філологів.

У 2023 році кафедрою теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти організована робота таких творчих груп:

Друга сесія роботи творчої групи

«ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ В ПОСТАТЯХ: ДМИТРО КРЕМІНЬ»

09–11 березня 2023 року кафедрою теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО продовжено роботу творчої групи вчителів української та зарубіжної літератур «Література рідного краю в постатях: Дмитро Кремінь», ІІ сесія якої присвячена конструюванню моделей занять із літератури рідного краю.

Під час синхронних засідань розглядалися теоретико-методичні засади конструювання моделей занять літератури рідного краю.

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти, директор МОІППО, заслужений учитель України Василь Шуляр детально висвітлив авторський варіант моделі компетентнісно-діяльнісного літературного заняття вивчення поезії Дмитра Кременя «Літа мої і зими…» (уривок із вірша «Книга Буття чи Батия») (6 клас) за модельною навчальною програмою з української літератури (автори: Яценко Т. О., Качак Т. Б., Кизилова В. В., Пахаренко В. І., Дячок С. О., Овдійчук Л. М., Слижук О. А., Макаренко В. М., Тригуб І. А.), поділився напрацьованим досвідом проведення студійних занять із учнями миколаївських шкіл, наголосивши, що для формування національно зорієнтованих патріотів нашої країни на заняттях ЛРК важливо вчити не лише слухати, а й чути та вслухатися, не лише дивитися, а й бачити, не лише читати, а й учитуватися та вичитувати закладені автором підтексти художнього твору.

У межах другої сесії Творчої групи відбувся особистісно-фаховий діалог із Тарасом Кременем, кандидатом філологічних наук, доцентом, народним депутатом України VIII скликання, Уповноваженим із захисту державної мови, який поділився власним баченням шкільного вивчення творчості Дмитра Кременя та підкреслив значення його поетичного доробку для плекання майбутнього покоління громадян України як свідомих носіїв рідного слова, поборників свободи й незалежності держави.

Дякуємо всім учасникам за творчу співпрацю!

Тримаймо освітянський стрій!

Творчі групи вчителів української і зарубіжної літератур «Планувальна діяльність учителя літератури в умовах адаптаційного періоду (5–6 класи) НУШ» 

(учителі Миколаївщини конструюють моделі занять із літератури в 6 класі)

23–25 лютого 2023 року в дистанційному форматі з використанням застосунку «Зум» проведено сертифікований захід – засідання обласних творчих груп учителів української і зарубіжної літератур «Планувальна діяльність учителя літератури в умовах адаптаційного періоду (5–6 класи) НУШ». Другий рік поспіль учителі-філологи працюють над реалізацією Концепції «Нова українська школа» та Державного стандарту базової середньої освіти в мовно-літературній галузі.

До учасників заходу звернувся Василь Іванович Шуляр, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України, ініціатор ідеї створення творчих груп, робота яких спрямована на конструювання програмно-тематичного планування з української та зарубіжної літератур для 5–6 класів за модельними навчальними програмами.

Василь Іванович презентував колегам авторські дослідження: практико-орієнтовану монографію «Планувальна діяльність суб’єктів літературної освіти Нової української школи: особливості конструювання співпраці», «Модель літературної компетентності учнів-читачів Нової української школи», «Ціннісно-етична парадигма в системі літературної освіти Нової української школи (теоретико-методологічна візія. Частина 1») та колективні напрацювання учасників творчих груп 2022 року – «Планувальна діяльність суб’єктів літературної освіти Нової української школи (програмно-тематичний комплекс вивчення курсу української літератури, частина 2)»; «Планувальна діяльність суб’єктів літературної освіти Нової української школи (програмно-тематичний комплекс вивчення курсу зарубіжної літератури, частина 3)».

Під керівництвом відомого науковця і досвідченого методиста вчителі взяли участь у дискусійному обговоренні проблемного питання «Урок літератури чи літературне заняття в Новій українській школі», а також з’ясовували складові компетентнісно-діяльнісного літературного заняття, поглиблювали знання Державного стандарту: ключові, читацькі компетентності; наскрізні вміння; знання, уміння, ставлення; очікувані результати; види читацької діяльності; типологія літературних занять. Ці та інші питання стануть предметом дослідження творчої групи.

Ганна Пономаренко і Діна Діордіца, методисти кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО, ознайомили з планом роботи творчих груп, окреслили індивідуальну траєкторію роботи між засіданнями/сесіями щодо конструювання моделі компетентнісно-діяльнісного літературного заняття. Під час обговорення учасники творчої групи для створення моделей занять обрали такі модельні програми: «Зарубіжна література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ніколенко О. М., Ісаєва О. О., Клименко Ж. В., Мацевко-Бекерська Л. В., Юлдашева Л. П., Рудницька Н. П., Туряниця В. Г., Тихоненко С. О., Вітко М. І., Джангобекова Т. А.); «Українська література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Яценко Т. О., Качак Т. Б., Кизилова В. В., Пахаренко В. І., Дячок С. О., Овдійчук Л. М., Слижук О. А., Макаренко В. М., Тригуб І. А.).

Сподіваємося на результативну співпрацю науковців і практиків Миколаївщини. 

Тримаймо разом освітянський стрій!

Творча група вчителів української мови і літератури

«Забезпечення безперервності мовно-літературної освіти в умовах Нової української школи»

16–18 лютого 2023 року в дистанційному форматі із використанням застосунку «Зум» проведено сертифікований захід – засідання обласної творчої групи вчителів української мови і літератури «Забезпечення безперервності мовно-літературної освіти в умовах Нової української школи».

Мета заходу – реалізація Концепції «Нова українська школа», Державного стандарту базової середньої освіти та науково-методичний супровід освітнього процесу в 5 класі за новими модельними  програмами з української мови.

У рамках роботи творчої групи  проведено зустріч із Інною Літвіновою, доценткою, кандидаткою філологічних наук, доценткою кафедри української мови Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, авторкою підручника «Українська мова. 5 клас». Інна Миколаївна окреслила основні акценти мовної освіти в контексті НУШ, презентувала колегам навчально-методичний інструментарій для навчання української мови учнів 5 класу. Педагогів зацікавили творчі знахідки авторки підручника, які мають практичне спрямування і доречні для використання. 


ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ В ПОСТАТЯХ: ДМИТРО КРЕМІНЬ (цикл «Ювілейники – 2022. Стратегії прочитання») 

09–11 лютого 2023 р. кафедрою теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО проведено І сесію творчої групи вчителів української та зарубіжної літератур «Література рідного краю в постатях: Дмитро Кремінь», діяльність якої спрямовано на систематизацію, збереження й поширення багатогранної спадщини Дмитра Кременя та підвищення фахової компетентності вчителя/методиста щодо моделювання занять із вивчення творчості митця в закладах освіти. 

На заході розглядалися питання:

Проведений методичний практикум забезпечив умови для усвідомлення словесниками продуктивності педагогічної логіки технологізації проєктування читацької діяльності школярів. 

Кожен учасник творчої групи до наступної сесії отримав завдання: вибір теми літературного заняття та дослідження творчості талановитого поета-земляка Дмитра Кременя, есеїста, перекладача, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, городянина Року в номінації «Мистецтво» (Миколаїв, 1999), «Людини року Миколаївщини» (2008, 2016), ювілей якого в 2023 році відзначається на державному рівні.