Методична скарбничка

Ціннісно-етична парадигма.pdf

У першій частині практико-орієнтованої монографії автором розкрито теоретико-методологічну візію реалізації ціннісно-етичної стратегії в системі літературної освіти школярів Нової української школи. Подано розуміння вивчення художніх творів через ціннісне ставлення. Вибудувано набір понять і термінів до реалізації аксіологічної стратегії в системі літературної освіти учнів-читачів, їх змістове наповнення. Розроблено низку логіко-семіотичних моделей та орієнтовних програм дій суб’єктів літературної освіти щодо реалізації ціннісно-етичних норм під час літературного заняття, ціннісного ставлення читачів до художнього твору. Зібрано й узагальнено конструкти/концепти/норми, що є предметом вивчення вчених і науковців України. Запропоновано список використаних джерел та авторських праць із проблеми реалізації аксіологічної стратегії в системі літературної освіти школярів.Монографія стане в нагоді науковцям, ученим, методистам, практикам під час реалізації ідей Нової української школи та модельних програм компонента освітньої галузі «Література».

Планувальна діяльність суб’єктів літературної освіти Нової української школи: особливості конструювання співпраці

У першій частині автором розкрито особливості конструювання програмно-тематичного комплексу вивчення курсу літератури. Методичне підґрунтя представлено з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти та низки модельних програм освітньої галузі/компонента «Література». Друга частина – колективна праця з учителями-філологами – власне Програмно-тематичний комплекс у моделях. Частина-2 розрахована на 1-ше півріччя. Авторський колектив планує підготувати й на 2-ге півріччя. Запропоновані матеріали допоможуть практикам вибудувати співпрацю з учнями-читачами, озброїтися методичними основами конструювання планувальної діяльності в системі літературної освіти. Напрацьованим можуть скористатися науковці, методисти, студенти.

У другій частині автором розкрито особливості конструювання програмно-тематичного комплексу вивчення курсу української літератури. Методичне підґрунтя представлено з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти та низки модельних програм освітньої галузі/компонента «Література» (модельна програма за ред. Таміли Яценко). Друга частина – колективна праця з учителями-філологами – власне Програмно-тематичний комплекс у моделях. Частина-2 розрахована на 1-ше півріччя. Авторський колектив планує підготувати й на 2-ге півріччя. Запропоновані матеріали допоможуть практикам вибудувати співпрацю з учнями-читачами, озброїтися методичними основами конструювання планувальної діяльності в системі літературної освіти. Напрацьованим можуть скористатися науковці, методисти, студенти.

У третій частині розкрито особливості конструювання програмно-тематичного комплексу вивчення курсу зарубіжної літератури. Методичне підґрунтя представлено з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти та низки модельних програм освітньої галузі/компонента «Література» (модельна програма за ред. Ольги Ніколенко). Друга частина – колективна праця з учителями-філологами – власне Програмно-тематичний комплекс у моделях. Частина-2 розрахована на 1-ше півріччя. Авторський колектив планує підготувати й на 2-ге півріччя. Запропоновані матеріали допоможуть практикам вибудувати співпрацю з учнями-читачами, озброїтися методичними основами конструювання планувальної діяльності в системі літературної освіти. Напрацьованим можуть скористатися науковці, методисти, студенти.

Корисні покликання